Bir söz hayatı değiştirir.

MENÜ
Eğitim Ülkeyi Nasıl Kalkındırır?

yonetici

38

Yok

Eğitimin İnsanlar Üzerindeki Etkisi nedir?

Eğitim, kişinin davranışlarını sistematik bir şekilde değiştirme sürecidir. Son yıllarda eğitimin bireye, topluma ve ülkeye olan katkıları daha net görülmüştür. Ülkeler artık kendilerine ait eğitim politikaları geliştirerek gelişmişliklerini arttırmayı hedeflemektedirler. Eğitim insanları;

  • Olaylara objektif ve nesnel bakmalarını sağlar.
  • Sosyal sorumluluk ve bilinçlerini arttırır.
  • Yaşam kalitelerini yükseltir ve bilinçli tüketici olmalarını sağlar.
  • Sağlıklı ve sosyal ilişkiler içerisinde olmalarına katkı sağlar.
  • Demokrasinin ve sağlam politikaların devamlılığı temin eder.
  • Suç işleme veya suça yatkınlık düzeylerini düşürür.
  • Araştırma, sorguluma, düşünme ve karar verme becerilerini edinmelerini sağlar.

Ülkelerin Kalkınmasında Eğitim Rolü Nedir?

Bir ülkenin gelişmesi ve değişmesi nitelikli insan gücüyle olur. Ülkenin gelişmişliği ile o ülke halkının kaliteli ve sürekli bir eğitim almalarına bağlıdır. Aldıkları eğitimler sayesinde de bilgi ve becerileriyle ekonomik büyümeye katkı sağlarlar. Bir ülkede ne kadar çok nitelikli insan gücü varsa o ülke için gelişmiş veya kısa süre içerisinde gelişecek bir ülke olduğu söylenebilir.

Eğitimli bireyler bilinçlenir, örgütlenir, sürekli öğrenme ve düşünme isteği ile donatılmıştır. Eğitimsiz kişiler, araştırma yapmama ve yanlış sonuca varabileceklerinden dolayı toplumsal sorunlar görülebilir. Eğitim almış olan kişilerin olaylara ve süreçlere bakış açıları farklıdır.

Geleneksel ve eski eğitim sistemleri, teknolojinin hızına ayak uyduramamıştır. İnternetin ve teknolojinin kolay ulaşılabilir olması eğitimin farklı bir nitelik kazanmasına yol açmıştır. Günümüzde ciddi eğitim yatırımları yapılmasını gerektirmektedir. Modern eğitim sistemleri ile bireyleri değişimlere karşı yeterliliğe ulaştıracaktır.

Eğitim planlaması, devletler tarafından bireyin mesleki tercihlerini kolaylaştıran ve esnek bir sistem olmalıdır. Genel eğitim planlamasından dikkat edilecek başlıca unsurlar, nüfusun dinamiği, ekonomik büyüme, toplumun talepleri ve kalkınmadır. Ülke kalkınmasını arttırmanın yolu bireylerin refah düzeylerini arttırmaktan geçmektedir. Eğitim, hızlı ve süregelen bir gelir artışını sağlar. Gelir artışı yaşanan ülkelerde sosyal ve ekonomik kalkınma aynı hızla ilerleyecektir. Bu amaca yönelik sağlam politikalar izleyerek toplumsal değişim için önemli girişimlerde bulunulmaktadır.

 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa ve Japonya’da ekonomilerin canlanması için uzun vadeli planlar hazırlanmıştır. Söz konusu ülkelerde teknolojik ve ekonomik büyüme hedeflenmiştir. Bu büyüme için nitelikli ve eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyulduğunun farkına varılmıştır. Bu dönemlerde eğitime ayrılan yatırımlar artmış, eğitim politikalarında köklü değişikliklerle gidilmiştir. Japonya’da 1960 yılında kişi başına düşen milli gelir dünya ortalamasındaydı. 1990 yılında ise ortalamanın yaklaşık olarak 0 üstüne çıkmıştır. Bu sonuç, eğitimin ülke kalkınmasındaki mucizesi olarak yorumlanmıştır.

SON YORUMLAR