Bir söz hayatı değiştirir.

MENÜ
Eğitim Müşaviri Nasıl Olunur?

yonetici

26

Yok

Milli eğitim bakanlığına bağlı yut dışı kurumlarda kadrolu, sürekli görev alacak eğitim personeli hakkındaki müfredat yönetmeliği Resmi Gazete ile adayları bilgilendirir.

YURT DIŞINDA GÖREV YAPMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Genel olarak üniversite de veya sözleşmeli eğitim kurumlarında çalışıyor olmak, yüz kızartıcı suç, disiplin cezası veya altı ay bir günü ceza evinde geçirmiş veya süren mahkemesi olmamak, Adli sicili muntazam olmak, En az iki adet Anadil seviyesinde yabancı dili olmak gibi Resmi Gazetede belirtilen şartları taşımak gerekiyor.

GÖREV SÜRESİ

Eğitim müşavirliği için yurt dışına gönderilen personel yurt dışı görevi olarak en az üç yıl olmakla birlikte isteğe bağlı olarak ve talep edilerek ve hizmet kadrosunda açık bulunursa en son olarak altı yıla kadar çıkabilir ve ardından personel, ülkesine döndüğünde bakanlık onayı ile belirli pozisyonlara atayabilir. Personelin isteğine bağlı olarak tekrar yurt dışında ikinci görevini yapabilir.

YURT İÇİNDE GÖREV YAPMAK

Şahısları veya birinci derece akraba adına disiplin cezası alma, bu görevlere başlamalarına engel olacak nitelikteki bir suçtan dolayı dava sürecine veya soruşturma açılanlardan, kovuşturma veya soruşturma sonucunda suç işlediği kesinleşmiş ve davası kapanmış olan personel başvurusu reddedilir. İlk aşamada başarılı olan adayların sonrada bir veya daha fazla şartı taşımamış olması da yurt içinde görev yapmaya engeldir. Bakanlık yetkililerince tayin edilen ve başarı değerlendirmesine göre görevlerinde başarısız olduğu veya Devlet memurluğu görevi esnasında ve yurt dışındaki resmi görevi ile uyuşmayan eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen personellerin yurt içinde görev yapma hakkı yoktur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde müşavir sıfatıyla göreve başlayan bir personel sonradan ateşe olamazsınız. Kısaca MEB bünyesinde müşavir olmuş kişi ateşe olamaz. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Eğitim müşaviri ateşe olması olması için gereken bazı şartları taşımak zorundadır.

Bunlar:

Eğitim, öğretim görevleri sınıfında en az bir yıl fiilen görev yapmış olmak.

Son başvuru zaman diliminden itibaren son üç yıldır Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilat veya taşra teşkilatı kadrolarında çalışıyor olmak.

Altı yüz elli yedi sayılı Devlet personelleri Kanununa bağlı memur kadrosunda, yalnız yardımcı hizmetler sınıfı kadroları hariç, eğitim müşaviri için on ile on iki, eğitim ataşesi için on ve ya on iki, eğitim ataşe için sekiz yıl hizmeti bulunmak şartları getirilmiştir. Böylece eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ataşe muavini kadrosuna kabul edilmek için aranan nitelikler değiştirilmiş bulunmaktadır.

 

SON YORUMLAR