Bir söz hayatı değiştirir.

MENÜ
2 Yıllık Uzaktan Eğitim Nasıl Alınır?

yonetici

18

Yok

2 Yıllık Uzaktan Eğitim Nasıl Alınır?

2 yıllık uzaktan eğitim, genel olarak üniversitelerin önlisans ya da yüksek lisans programlarında uygulanan bir sistemdir.

Genel olarak öğrenci bu programlardan birisine kayıt yaptırdıktan sonra, okula giderek derslere katılmak zorunda olmayıp, merkezi sistemle ise belirli dönemlerde merkezi sınavlara girerek ya da eğer merkezi sistemle değerlendirilen bir sınav değilse, e-posta ve diğer teknolojik olanaklarla ölçümü ve değerlendirmesi yapılan eğitim sistemleridir.

 ÖN LİSANS DÜZEYİNDE İKİ YILLIK UZAKTAN EĞİTİM

Ön lisans düzeyinde iki yıllık uzaktan eğitim programlarında eğitim almak için, öncelikli olarak üniversite sınavına girmiş olmak ve mevcut programın gerektirdiği baraj puanına ulaşmak gereklidir. Bu tür programlar genellikle üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezleri ya da Açık Öğretim Fakültelerince yönetilmektedir. Uzaktan olmayan eğitim programlarının aksine, bu programlarda dönemlik olarak belirli bir öğrenim harcı yatırılmaktadır. Genel olarak merkezi sistemle yönetilmektedirler ve ülke genelinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen vize ve final sınavlarına girerek dersleri geçmek mümkündür. Dahası, çoğu üniversite, bu programlara kayıtlı öğrencilerinin ders materyallerini de sağlamaktadır.

Ek olarak, iki yıllık programların mesleki eğitime dayalı olması nedeniyle, staj programı gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda da, staj evrakları ve raporu, kuruma ait uzaktan eğitim ya da açıköğretim bürolarına teslim edilmekte, daha sonra bu evraklar o alanda ders veren hocalara iletilerek değerlendirilmesi yapılmaktadır. Uzaktan önlisans eğitimi sonrası dikey geçiş sınavına girerek dört yıllık bir programa yerleşmede herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE İKİ YILLIK UZAKTAN EĞİTİM

Bu tür eğitimler, tezsiz yüksek lisans programları için oldukça yaygındır. Bunun haricinde bazı okullar, tezli yüksek lisans programlarını da bu şekilde yürütme kararı alabilmektedir. Genel olarak, uzaktan olmayan yüksek lisans eğitimlerine göre yüksek düzeyde bir öğrenim harcı ödenebilmektedir. Bu programı pahalı yapan unsurlardan en önemlisi, öğrencinin alacağı derslerin kredileri başına ücret ödüyor oluşudur. Ancak en önemli avantajı ise, bireyin okula gitme zorunluluğunu ya da lisansüstü eğitim için şehir değiştirme gerekliliğini ortadan kaldırmasıdır. Dolayısı ile bu tip programlar da oldukça fazla tercih edilmektedir.

Öğrenci, alanına ilişkin bir danışman öğretim görevlisi ile iletişim halinde bulunur ve iletişim ağırlıklı olarak e-posta gönderme şeklinde sağlanır. Bu yolla öğrenci hazırlaması gereken ödevleri ve raporları teslim etmekte, öğretim görevlisi ise, çalışması gereken konuları, hazırlaması gereken projeleri, çalışılan konuya ilişkin öneri ve eleştirileri iletmektedir. Yalnızca, çok özel durumlarda, öğrencinin öğretim üyesinin yanına gitmesi ve yüz yüze iletişim kurması gerekebilmektedir. Bu durumlar ise, bir projenin hazırlanması ya da tez yazımı gibi konular üzerine ortaya çıkmaktadır.

 

SON YORUMLAR